Palvelut

Ilmainen oikeusapu  

Pienituloisena voit olla oikeutettu saamaan valtion varoista kustannettavaa oikeusapua. Asian hoitamisesta syntyvät asianajokustannukset korvataan tällöin joko kokonaan tai osittain valtion varoista.

Oikeusapu voidaan myöntää myös taloudellisista olosuhteista riippumatta silloin, kun kyse on vakavan väkivaltarikoksen tai seksuaalirikoksen uhrista.

Sinun ei tarvitse itse tietää tai selvittää, että oletko oikeutettu oikeusapuun. Selvitämme puolestasi mahdollisuutesi saada valtion varoista kustannettua oikeusapua ja teemme oikeusapuhakemuksen puolestasi.

Vakuutuksen oikeusturva

Useimmiten asianajokustannukset on mahdollista saada katettua oikeusturvavakuutuksesta.

Oikeusturvavakuutus sisältyy lähes aina kotivakuutuksen yhteyteen. Kotivakuutuksen vakuutusturva kattaa myös vakuutuksenottajan kanssa samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Oikeusturvavakuutus voi sisältyä myös ammattiliiton jäsenilleen ottamaan vakuutusturvaan, ajoneuvon vakuutuksiin tai yritystoiminnan vakuutuksiin.

Selvitämme puolestasi vakuutusyhtiöltäsi toimeksiannon korvattavuuden ja hoidamme yhteydenpidon vakuutusyhtiöön.

Tavanomaisia oikeusturvavakuutuksesta korvattavia toimeksiantoja ovat esimerkiksi riita-asioiden hoitaminen kuluttaja-asioissa, autokaupan riidat ja rikoksen uhriksi joutuneen edustaminen korvausvaatimuksien esittämisessä.

Asiakirjojen laadinnassa ja perunkirjoituksissa sovelletaan kiinteitä asiakohtaisia veloituksia.

Aikaperusteisen veloituksen pohjana ilman arvonlisäveron osuutta on 230 € / tunti (285 € sis. alv.)

Tuntiveloitettavia ovat tyypillisesti riita-asioiden neuvottelut vastapuolen kanssa sekä oikeudenkäynnit, joiden kokonaiskesto ja laajuus vaihtelevat toimeksiannon mukaan.

Back to top