Testamentti

Mikä on testamentti?

Testamentti on juridinen asiakirja, jolla voit itse määrätä, miten omaisuutesi tullaan jakamaan kuoleman jälkeen.
Testamentin voi tehdä jokainen täysi-ikäinen tai yli 15-vuotias siitä omaisuudesta, jonka hän on itse ansainnut.

Testamenttia laadittaessa on aina suotavaa käyttää juristia apuna, jotta testamentti tulee varmasti oikealla tavalla laadituksi. Laissa on tarkasti määritelty muoto, jota noudattaen testamentti on tehtävä. Mikäli määrämuotoa ei ole noudatettu, ei testamentti ole pätevä.

Jos testamenttia ei ole lainkaan tehty, perintö jaetaan lainmukaisen perimysjärjestyksen mukaan lähisukulaisille. Valtiolle perintö menee silloin, kun lain silmissä tarpeeksi läheisiä perillisiä ei ole.

Puolisot voivat halutessaan laatia yhteisen keskinäisen testamentin, joka sisältää molempien testamenttaustahdonilmaisut. Ei ole kuitenkaan mitään estettä sille, että puolisot laativat itsenäisesti omat testamenttinsa.

Mitä hyötyä testamentin laatimisesta on?

Olennaisinta on, että ainoastaan testamentilla voit jakaa omaisuutesi kuoleman jälkeen haluamallasi tavalla.
Tämä auttaa vähentämään perillisten välisiä riitoja siitä, miten omaisuus tulisi jakaa, kun jo testamentissa on määrätty omaisuuden jakautumisesta.

Testamentin avulla voit varmistaa, että sinulle läheisimmät henkilöt saavat omaisuutta perinnönjaossa. Näin voit huomioida esimerkiksi avo- tai aviopuolisosi tai lapsenlapsia, jotka eivät muuten saisi perintöä jälkeesi.
Mikäli haluat testamentata omaisuutta esimerkiksi järjestölle tai yhdistykselle, se onnistuu vain testamentilla.

Uusperheissä testamentin tekeminen on erityisen tärkeää, sillä muutoin kuoleman jälkeen voi tulla isojakin yllätyksiä sen suhteen, miten omaisuus jakautuu kuoleman jälkeen.

Testamentin avulla on mahdollista tehdä verosuunnittelua perintöveron suhteen. Omaisuuden jako voidaan tällöin optimoida verotuksellisesti edullisemmaksi. Perintöä voidaan jakaa esimerkiksi useammalle henkilölle, jolloin perintöverokynnys ei parhaimmillaan täyty lainkaan tai jättää leskelle perillisten perintöveroa vähentävä hallintaoikeus tiettyyn omaisuuteen.

 


Ole myös matalalla kynnyksellä yhteydessä, mikäli jokin asia askarruttaa. Teemme Oulun alueella myös kotikäyntejä, jolloin testamentti voidaan laatia kotonasikin.

 

Täytä oheisen lomakkeen tiedot, niin otamme yhteyttä pääsääntöisesti 1 arkipäivän sisällä

Back to top