Riita-asiat

Riitojen ratkaisu

On inhimillistä, että haastavissa neuvotteluissa tunteet ottavat vallan. Tällöin turhautuminen purkautuu herkästi kärjistyksinä ja solvauksina, jolloin riita ajautuu umpikujaan.

Lakimiesavustaja onkin järkevää ottaa mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tilanne rauhoittuu usein jo tällöin, kun lakimies toimii osapuolten välisenä suodattimena, jolloin riitelyn henkilökohtainen aspekti poistuu. Samalla sovinnon löytämisen todennäköisyys kasvaa huomattavasti. Avustajan tuominen mukaan neuvotteluun luo myös toiselle osapuolelle selvän osoituksen siitä, ettei asiassa olla perääntymässä. Myös tämä nostaa usein vastapuolen sovintohalukkuutta.

Riita-asiat ratkeavat useimmissa tapauksissa lakimiehen johtamissa neuvotteluissa ilman oikeudenkäyntiä.

Tilanteesi alkukartoitus

Aluksi käymme tilanteen kanssasi läpi ja selvitämme parhaimman etenemistavan. Selvitämme oikeusturvavakuutuksesi kattavuuden ja toimeksianto aloitetaan vasta, kun vakuutusyhtiöstä on näytetty vihreää valoa. Voit aina lopettaa toimeksiannon kuluitta sellaisessa erittäin harvinaisessa tapauksessa, ettei oikeusturvavakuutus korvaisikaan riita-asian hoitamista. Oikeusturvavakuutus sisältyy lähes poikkeuksetta kotivakuutuksen yhteyteen ja usein se kuuluu myös auto- ja yritysvakuutuksien yhteyteen.

Avustaminen tuomioistuimessa

Siviiliriita-asioiden tuomioistuimina toimivat käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus. Toimimme avustajanasi kaikissa suomalaisissa tuomioistuimissa sijaintipaikkakunnasta ja oikeusasteesta riippumatta. Kuluttaja-asioissa toimivaltainen tuomioistuin on kuluttajan kotipaikan tuomioistuin.

Varsinaista oikeudenkäyntiä nopeampi ja kevyempi riidanratkaisumenettely on tuomioistuinsovittelu. Tuomioistuinsovittelussa sovittelijana toimii käsittelevän tuomioistuimen sovittelukoulutuksen käynyt tuomari ja osapuolet voivat käyttää apunaan lakimiesavustajaa. Sovittelevan tuomarin tehtävänä on auttaa osapuolia löytämään riitaan hänen johdollaan sellainen ratkaisu, jonka kumpikin osapuoli voi hyväksyä.

  • Useimmissa tapauksissa asianajokustannukset riita-asioissa saadaan katettua oikeusturvavakuutuksesta.
  • Oikeusturvavakuutus sisältyy lähes aina kotivakuutukseen ja se voi sisältyä myös ajoneuvovakuutukseen, ammattiliittojen vakuutuksiin sekä yritystoiminnan vakuutuksien yhteyteen.
  • Laskutamme suoraan vakuutusyhtiötä, jolloin sinun maksettavaksesi jää pelkkä omavastuu. Tyypillisesti oikeusturvakuutuksen omavastuu on 15-20%

Täytä oheisen lomakkeen tiedot, niin otamme yhteyttä pääsääntöisesti 1 arkipäivän sisällä

Back to top