Avioehto

Mikä on avioehto?

Avioehtosopimus on sopimus omaisuuden jaosta avioeron ja kuoleman varalta. Avioehdon voi tehdä ennen avioliittoa tai avioliiton aikana.

Ilman avioehtosopimusta puolisoiden omaisuus jaetaan avioliiton päättyessä tasan puolisoiden kesken.

Tällöin esimerkiksi toisen puolison perintönä saama suvun mökki sisältyy myös ositettavaan omaisuuteen, mikä voi useissa tapauksissa olla ei-toivottua. Mikäli avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan, ositetaan omaisuus kuolleen puolison perillisten kanssa, mikä osaltaan hankaloittaa tilannetta.

Avioehtosopimuksella vältetään monia mahdollisia ongelmia ja avioehto tulisi aina oletusarvoisesti laatia avioliittoon mentäessä.

Määrämuodon noudattamisen lisäksi avioehtosopimus on toimitettava digi- ja väestötietovirastolle rekisteröitäväksi, jotta siitä tulee pätevä. Jos rekisteröiminen on unohtunut tai se on tehty liian myöhään, ei avioehtosopimus ole pätevä, vaikka se muuten olisikin tehty muotovaatimuksia noudattaen. Digi- ja väestötietovirasto ei kuitenkaan tutki avioehtosopimuksen pätevyyttä itsessään, jolloin virhe avioehdossa voi ilmetä ikävänä yllätyksenä vuosikymmenienkin jälkeen. Avioehdon laatijan tehtävänä on varmistaa, että avioehto on pätevästi tehty.

Digi- ja väestötietovirasto suositteleekin, että avioehtosopimus laaditaan lakimiehen avulla, jotta lain vaatimukset tulevat varmasti täytetyiksi.

Toimimme yhteistyössä digi- ja väestötietoviraston kanssa ja hoidamme myös avioehdon rekisteröinnin puolestasi. Sinun ei itse tarvitse tietää, mitä kaikkea on huomioitava avioehtosopimusta tehtäessä. Huomioimme kaiken olennaisen ja kysymme sinulta sisältöä tarkentavia kysymyksiä avioehtosopimuksen laatimisen yhteydessä.

Mistä avioehdolla voidaan sopia?

Avioehtosopimus on sopimus siitä, mikä omaisuus kuuluu avioliiton päättyessä avio-oikeuden piiriin ja mikä omaisuus jää sen ulkopuolelle.

Kaikkein yleisin on avioehtosopimus, jossa kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Tällöin molemmat pitävät avioliiton päättyessä oman omaisuutensa.

Myös esimerkiksi seuraavanlaiset määräykset ovat avioehtosopimuksessa mahdollisia:

- Puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen avioliiton päättyessä avioeroon, mutta avio-oikeus on, jos avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan

- Avio-oikeutta ei ole toisen puolison perintönä tai lahjana saamaan omaisuuteen.

- Avio-oikeutta ei ole ennen avioliittoa hankittuun omaisuuteen, mutta avio-oikeus on avioliiton jälkeen hankittuun omaisuuteen.

- Avioehtosopimus voidaan tehdä määräajaksi. Esimerkiksi niin, että avioehto on voimassa ensimmäiset viisi vuotta, minkä jälkeen sen voimassaolo päättyy.

- Avio-oikeus on poissuljettu vain tiettyjen omaisuuserien osalta. Esimerkiksi kiinteistön, asunnon, ajoneuvon tai arvopaperien osalta.

 


Teillä voi olla jo valmiiksi ajatus siitä, minkä sisältöisen avioehtosopimuksen haluatte laadittavan. Voimme myös yhdessä suunnitella avioehtosopimuksen sisältöä tarkemmin, mikäli halutun avioehtosopimuksen sisältö ei ole vielä selkeänä mielessä.

Täytä oheisen lomakkeen tiedot, niin otamme yhteyttä pääsääntöisesti 1 arkipäivän sisällä

Back to top