Perintöasiat

Perunkirjoituspalvelu

Läheisen menetys on raskasta aikaa. Samalla taakkaa kasvattavat monet velvoitteet ja käytännön asiat, jotka tulevat perillisten hoidettavaksi, kun jaksaminen voi muutenkin olla koetuksella. Teemme perunkirjoitusprosessista teille mahdollisimman sujuvan ja vaivattoman, jotta voit keskittyä paremmin muiden asioiden hoitamiseen.

Perunkirjoituksen toimittaminen 3 kk sisällä kuolemasta on ainut tarkkaan määräaikaan sidottu velvollisuus, joka on tehtävä henkilön kuollessa.
Perukirja on laadittava tarkasti oikeassa muodossa ja omaisuus on merkittävä Verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Esimerkiksi sijoitusvarallisuus voi sisältää erilaisia edunsaajamääräyksiä, jotka määrittävät sen, miten varat merkitään perukirjaan.

Verohallinto suosittelee, että perunkirjoitus annetaan lakimiehen laadittavaksi. Näin se tulee laadituksi lain vaatimusten mukaisena. Tällöin myös perintöveroa alentavat vähennykset tulevat oikein huomioiduksi.

Perunkirjoituksen kustannukset maksetaan kuolinpesän varoista ja merkitään perintöveroa pienentäviksi vähennyksiksi. Perunkirjoituspalkkio on siis verotuksessa täysin vähennyskelpoinen kulu.

Perunkirjoituksen toimittaminen luo pohjan perinnönjaolle, jota voidaan alkaa valmistella perunkirjoituksen jälkeen.

Perinteisen toimistolla pidettävän perunkirjoitustilaisuuden lisäksi vaihtoehtona on myös perunkirjoituksen tekeminen sähköisenä. Tämä on tullut uutena mahdollisuutena Verohallinnon annettua uuden ohjeistuksen.
Tällöin perukirjan allekirjoittaminen tapahtuu verkkopankkitunnuksilla tunnistautumalla. Sinulla on siis mahdollisuus valita, että pidetäänkö perunkirjoitustilaisuus etätapaamisena vai tavanomaiseen tapaan.

Mikä on perunkirjoitus?

Perunkirjoitus on toimitus, jossa selvitetään kuolinpesän tila ja laaditaan selvitysten pohjalta perukirja.
Prosessi on siis kaksiosainen, sisältäen itse perukirjan laatimisen ja perunkirjoitustilaisuuden järjestämisen.

Perukirja sisältää yhteenvedon vainajan varoista ja veloista sekä osakasluettelon, josta ilmenevät kaikki perilliset.
Huolellisesti laadittu perukirja helpottaa perinnönjakoa ja vähentää turhia perintöriitoja.

Verohallinnon näkökulmasta perukirja on veroilmoitus, jonka perusteella perintövero määrätään tai todetaan, ettei perintöveroa tule maksettavaksi. Perukirja on aina toimitettava Verohallinnolle, vaikka vainaja olisikin täysin varaton tai hyvin nuori.
Jos perukirjaa ei toimiteta Verohallinnolle määräajassa, voi seurauksena olla myöhästymismaksu, veronkorotus tai ikävimmillään velkavastuu vainajan veloista.

Perustellusta syystä Verohallinto voi myöntää lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle. Esimerkiksi joissain tapauksissa vainajalla voi olla vaikeasti arvostettavaa omaisuutta tai hän on oleskellut elinaikanaan ulkomailla, mikä hidastaa selvitysten hankkimista.

Mikäli vainaja oli naimisissa tai entisten puolisoiden välillä ei ollut toimitettu ositusta, on perukirjaan merkittävä myös lesken varat ja velat.
Lesken omaisuuden kirjaaminen tehdään verottajan perintöveron laskemisen yhteydessä tekemää laskennallista ositusta varten. Perintöveroa ei nimittäin tarvitse maksaa omaisuudesta, joka kuuluu osituksen perusteella leskelle.

 


Jos kaipaatte ammattitaitoista ja luotettavaa toimijaa avuksenne perunkirjoituksessa, ottakaa rohkeasti yhteyttä. Tarjoamme apuamme koko perunkirjoitusprosessin ajan varmistaaksemme, että asianne sujuvat parhaalla mahdollisella tavalla.

Tarjoamme jatkuvaa tukea ja neuvontaa myös perunkirjoituksen valmistuttua, sillä jälkikäteenkin saattaa ilmetä kysymyksiä tai muita tarpeita.

 

Täytä oheisen lomakkeen tiedot, niin otamme yhteyttä pääsääntöisesti 1 arkipäivän sisällä

Back to top