Perinnönjako

Perinnönjako

Perinnönjaossa vainajan varallisuus siirretään hänen perillisilleen. Jakovaiheessa perillisille jaetaan omaisuus joko testamentin tai lakisääteisen perimysjärjestyksen perusteella, ja tästä laaditaan perinnönjakokirja.

Ennen perinnönjakoa on tehtävä seuraavat toimet:
• Perunkirjoitus
• Kuolinpesän velat on maksettava tai
• Jos vainaja oli naimisissa tai entisten puolisoiden välillä ei ollut toimitettu ositusta, on ositus tehtävä ennen perinnönjakoa. Ositusta ei tarvitse tehdä, jos puolisoilla ei ollut avio-oikeutta.

Jotta perinnönjako olisi lainmukainen, on siinä noudatettava perintökaaren 23 luvun säännöksiä. Pahimmassa tapauksessa virheellisesti toteutettu perinnönjako voi saattaa perilliset vastuuseen vainajan veloista tai aiheuttaa turhia perintöriitoja. Tästä syystä perinnönjako on tehtävä huolellisesti.

Perintö voidaan jakaa joko kokonaan tai osittain. Osittainen perinnönjako voidaan tehdä esimerkiksi siinä tapauksessa, kun halutaan jättää vainajan omistama suvun mökki yhteisomistukseen.
Perinnönjaon tekemiselle ei ole laissa säädettyä määräaikaa, jonka sisällä jako pitää suorittaa. Perintö voidaan jättää jakamattakin, mutta se on jaettava, mikäli yksikin osakas vaatii jakoa tehtäväksi.

 


Autamme mielellämme perinnönjaon toteuttamisessa. Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä, niin katsotaan, miten asia saataisiin parhaiten järjestymään.

 

Täytä oheisen lomakkeen tiedot, niin otamme yhteyttä pääsääntöisesti 1 arkipäivän sisällä

Back to top