Sopimus avioeron varalta

120 €

Sopimus avioeron varalta eli osituksen esisopimus määrittelee sen, miten aviopuolisoiden tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolten avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan mahdollisen avioeron tapahtuessa.

Samalla sopimuksessa on mahdollista sopia myös muista avioeroon liittyvistä asioista kuten asumisesta, lasten huollosta, elatuksesta ja tapaamisoikeudesta. Avioeron sattuessa on käsillä niin iso elämänmuutos, ettei muiden asioiden miettimiseen enää useinkaan riitä energiaa. Tällöin on valtava helpotus, jos kaikki oleellinen onkin sovittu jo etukäteen, jolloin siitä ei tarvitse eron tapahtuessa riidellä.

Erona avioehtosopimukseen on siis laajempi ja konkreettisempi sopimismahdollisuus eroon liittyvistä asioista. Avioehtosopimuksella voidaan sulkea avio-oikeus pois, mutta ei tehdä tarkempia määräyksiä.

Laissa ei ole määritelty osituksen esisopimukselle tarkkaa määrämuotoa toisinkuin avioehtosopimukselle. Käytännössä sopimus tulee kuitenkin tehdä näyttöongelmien välttämiseksi kirjallisesti molempien puolisoiden ja kahden todistajan läsnä ollessa.

Back to top