Testamentti

120 €

Testamentilla voit määrätä kuka perii
 

Testamentti on määrämuotoinen asiakirja, jolla voit määrittää, miten omaisuutesi
tullaan jakamaan kuoleman jälkeen. Hyvin tehdyllä testamentilla pystytään
välttämään mahdolliset myöhemmät perillisten väliset riidat.

Laissa on tarkasti määritelty muoto, jota noudattaen testamentti on tehtävä. Mikäli
määrämuotoa ei ole noudatettu, ei testamentti ole pätevä.

Jos testamenttia ei ole lainkaan tehty, perintö jaetaan lainmukaisen
perimysjärjestyksen mukaan lähisukulaisille. Valtiolle perintö menee silloin, kun lain
silmissä tarpeeksi läheisiä perillisiä ei ole.

Testamentin muoto ja todistajat
 

Testamentti on tehtävä kirjallisesti. Ainoastaan poikkeustapauksissa on mahdollista
tehdä suullinen hätätilatestamentti.

Testamentti on allekirjoitettava kahden esteettömän todistajan läsnäollessa ja
tämän jälkeen todistajien on todistettava testamentti allekirjoituksillaan.
Testamentin todistajien on merkittävä allekirjoituksen yhteyteen todistamisen
paikka, ammattinsa ja asuinpaikkansa.

Todistajien tärkeimpänä tehtävänä on arvioida testamentintekijän
oikeustoimikelpoisuutta ja testamentintekotilaisuutta testamentin tekohetkellä.
Mikäli testamenttia myöhemmin riitautetaan, on todistajien tärkeänä tehtävänä
esiintyä oikeudessa kertoen oma kantansa vallinneista olosuhteista.

Back to top