Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Lakitoimisto Advisor Oy kunnioittaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssään tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita.

Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja turvallisesti sekä lainmukaisesti. Keräämme vain tietoja, jotka ovat tarpeen.

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Lakitoimisto Advisor Oy

Yhteystiedot:

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: Katso yhteystiedot osio

2. Rekisteröidyt

Lakitoimisto Advisor Oy:n asiakasrekisteriin kerätään tiedot asiakkaista sekä muista asiakasyhteydenotoista.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä sopimusta edeltävien käsittelytoimien toteuttamiseksi, jos edeltävät toimenpiteet on tehty rekisteröidyn pyynnöstä
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. erikseen kysytty lupa markkinointiin)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen
 • markkinointi ja tilastointi

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Lakitoimisto Advisor Oy / toimisto@lakitoimistoadvisor.fi tai Lakitoimisto Advisor Oy, Kiila Business Park, Kiilakiventie 1, 90250 Oulu

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • muiden asiakkaalta itseltään tulevien yhteydenottojen perusteella

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Lakitoimisto Advisor Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Mikäli asian luonne sitä edellyttää, tietoja voidaan säilyttää kauemmin (esimerkiksi testamentti- ja edunvalvontavaltakirja-asiat, sopimukset). Asiakas voi koska tahansa pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tiedot jo aiemmin.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Lakitoimisto Advisor Oy:n henkilöstö.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeilmoitus

Käytämme erilaisia evästeitä verkkosivuillamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa esimerkiksi tietokoneelle tai älypuhelimeen. Eväste ei ole ohjelma, eikä se sisällä esimerkiksi viruksia. Osa evästeistä on välttämättömiä verkkosivujemme toimivuuden vuoksi, osaa me käytämme voidaksemme analysoida käyttäytymistä verkkosivuillamme ja osaa me käytämme markkinointitarkoituksiin. Saamme evästeiden avulla arvokasta tietoa siitä, miten sivustoamme käytetään.

Kaikki kerättävät tiedot ovat anonyymeja.

Käytämme evästeitä seuraaviin päätarkoituksiin:

 • Välttämättömät evästeet ovat evästeitä, joita tarvitaan verkkosivujemme toimintaa varten. Niihin kuuluu mm. evästeet, joilla voit käyttää turvallisesti verkkosivujamme.
 • Ei-välttämättömät evästeet ovat evästeitä, joita käytetään muihin liiketoiminnan tarkoituksiin, jotka eivät ole välttämättömiä. Tällaisia ovat esimerkiksi analytiikkaa ja markkinointia koskevat evästeet.

Verkkosivumme käyttävät seuraavia ei-välttämättömiä evästeitä:

 • Google Analytics

Voit milloin vain estää kaikki evästeet ja/tai kolmannen osapuolen evästeet vaihtamalla tietokoneesi, tablettisi tai älypuhelimesi selainasetuksia. Näiden asetusten sijainti riippuu käyttämästäsi selaimesta.

Jos haluat lähettää meille palautetta tai kysymyksiä koskien näitä tietoja tai tietojesi käsittelyä, otathan yhteyttä meihin: toimisto@lakitoimistoadvisor.fi

Back to top