Author Archive: AdvisorAdmin

Author Archives for AdvisorAdmin

Juristin tekemä testamentti Kun laadimme testamentin Oulun toimistolla tai kotonasi, tarjoamme automaattisesti myös testamentin edellyttämät kaksi esteetöntä todistajaa. Oulun alueella asiakkaan kotona allekirjoitettavan testamentin hintaan lisätään 50 euroa. Käytännössä testamentin laatiminen menee niin, että asiakas toimittaa alla olevalla lomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse pohjatiedot, joiden pohjalta juristimme laatii luonnoksen testamentille. Tämän jälkeen sovitaan tapaamisaika toimistolle tai
Perinnönjaossa vainajan varallisuus siirretään hänen perillisilleen. Jakovaiheessa perillisille jaetaan omaisuus joko testamentin tai lakisääteisen perimysjärjestyksen perusteella, ja tästä laaditaan perinnönjakokirja. Ennen perinnönjakoa on tehtävä seuraavat toimet: • Perunkirjoitus • Kuolinpesän velat on maksettava tai • Jos vainaja oli naimisissa tai entisten puolisoiden välillä ei ollut toimitettu ositusta, on ositus tehtävä ennen perinnönjakoa. Ositusta ei tarvitse
Juristin tekemä avioehtosopimus Kun laadimme avioehtosopimuksen Oulun toimistolla, tarjoamme automaattisesti myös todistajat ja hoidamme avioehtosopimuksen rekisteröimisen digi- ja väestötietovirastoon. Käytännössä avioehtosopimuksen laatiminen menee niin, että asiakas toimittaa alla olevalla lomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse pohjatiedot, joiden pohjalta juristimme laatii luonnoksen avioehtosopimukselle. Sopimus räätälöidään antamiesi pohjatietojen ja tarvittaessa kysyttyjen lisätietojen perusteella. Sinun ei tarvitse itse tietää, mitä
Avioehtosopimus etänä juristin tekemänä Avioehtosopimuksen voi laatia myös etäyhteyksien avulla. Tämä mahdollistaa suuremman joustavuuden aikataulujesi suhteen, eikä sinun tarvitse fyysisesti vierailla toimistollamme. Sopimus räätälöidään antamiesi pohjatietojen ja tarvittaessa kysyttyjen lisätietojen perusteella. Sinun ei tarvitse itse tietää, mitä kaikkia tietoja on ilmoitettava; kysymme sinulta kaikki tarvittavat tiedot avioehtosopimuksen laatimisen yhteydessä. Etänä tehtyyn avioehtosopimukseen sisältyy samaan tapaan
Edunvalvontavaltuutus etänä juristin tekemänä Edunvalvontavaltuutus voidaan laatia myös etänä. Tämä mahdollistaa suuremman joustavuuden aikataulujesi suhteen, eikä sinun tarvitse fyysisesti vierailla toimistollamme. Valtuutus räätälöidään antamiesi pohjatietojen ja tarvittaessa kysyttyjen lisätietojen perusteella. Sinun ei tarvitse itse tietää, mitä kaikkia tietoja on ilmoitettava, kysymme sinulta kaikki tarvittavat tiedot edunvalvontavaltuutuksen laatimisen yhteydessä. Etänä tehtyyn edunvalvontavaltuutukseen sisältyy samaan tapaan neuvontaa
Juristin tekemä edunvalvontavaltuutus Kun laadimme edunvalvontavaltuutuksen Oulun toimistolla tai kotonasi, tarjoamme automaattisesti myös valtuutuksen edellyttämät kaksi esteetöntä todistajaa. Oulun alueella asiakkaan kotona allekirjoitettavan avioehtosopimuksen hintaan lisätään 50 euroa. Käytännössä edunvalvontavaltuutuksen laatiminen menee niin, että asiakas toimittaa alla olevalla lomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse pohjatiedot, joiden pohjalta juristimme aloittaa edunvalvontavaltuutuksen luonnostelun. Tässä alkuvaiheessa keskustellaan siitä, minkälaisen edunvalvontavaltuutuksen
Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutus eli edunvalvontavaltakirja on juridinen asiakirja, jolla valtuuttaja antaa itse valitsemalleen läheiselle henkilölle luvan hoitaa asioitaan tilanteessa, jossa ei itse ole siihen enää kykeneväinen sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan, onnettomuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Ilman valtuutusta ei ole mahdollista itse päättää tätä henkilöä. Valtuutuksen tekijän tulee ymmärtää asiakirjan merkitys ja
Lakimiehen käyttämisen kustannukset saadaan lähes poikkeuksetta katettua pääosin oikeusturvavakuutuksella tai valtion kustantamalla oikeusavulla. Esimerkiksi kotivakuutuksiin ja autovakuutuksiin sisältyvä oikeusturvavakuutus korvaa tyypillisesti 85 % asianajokustannuksista, jolloin asiakkaan itse maksettavaksi jää 15 %. Käytännön esimerkkinä 310 euron tuntihinnasta jää tällöin itse maksettavaksi 46,5 €/h. Vakuutusturva tarjoaa jokaiselle tosiasiallisen mahdollisuuden hyödyntää asianajopalveluita kohtuukustannuksin. Lisäksi voit olla varma, että
Back to top